Cập nhật liên tục các hoạt động tại Mộc Nhiên spa như khai trương chi nhánh mới, các chương trình từ thiện, các hoạt động nội bộ.